Референции

13/06/2014 | 0 Comment

Фирмата има опит в съвместна работа с други проектантски и строителни фирми при изработване и реализиране на комплексни инфраструктурни проекти и е надежден партньор в големи международни екипи. Референции от някои от нашите възложители: ДП „НК Железопътна Инфраструктура“, ДП ТСВ, ГБС, СУДОП Прага, „Транспроект“ ЕАД, „Югозападно държавно предприятие” ДП – МЗХ.

Continue Reading

Сертификати

11/06/2014 | 0 Comment

Ние работим по интегрирана система за управление. Фирмата е сертифицирана по стандарт ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 Работещите във фирмата членуват в Националното сдружение-общество на инженерите по железен път. Политика за управление:

Continue Reading

Технически Възможности

10/06/2014 | 0 Comment

Непрестанното обновяване и модернизация на техническата база са наша основна цел. От 2009 година, фирмата внедрява специализирания софтуер Ferrovia (комплексно проектиране на железопътни линии и гари), а по-късно и Plateia (комплексно проектиране на пътища и улици), разработени от Словенската фирма CGS plus – предпочитан разработчик на Autodesk. Фирмата разполага със съвременна офис техника, геодезическо оборудване […]

Continue Reading