Технически Възможности

10/06/2014 | 0 Comment

Непрестанното обновяване и модернизация на техническата база са наша основна цел.
От 2009 година, фирмата внедрява специализирания софтуер Ferrovia (комплексно проектиране на железопътни линии и гари), а по-късно и Plateia (комплексно проектиране на пътища и улици), разработени от Словенската фирма CGS plus – предпочитан разработчик на Autodesk.

Фирмата разполага със съвременна офис техника, геодезическо оборудване и собствен софтуер, специализиран за оптимизация на съществуващи жп линии.

TAGS

0 Comments