Сертификати

11/06/2014 | 0 Comment

Ние работим по интегрирана система за управление.

Фирмата е сертифицирана по стандарт ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015

Работещите във фирмата членуват в Националното сдружение-общество на инженерите по железен път.

Политика за управление:

TAGS

0 Comments