Референции

13/06/2014 | 0 Comment

Фирмата има опит в съвместна работа с други проектантски и строителни фирми при изработване и реализиране на комплексни инфраструктурни проекти и е надежден партньор в големи международни екипи.

Референции от някои от нашите възложители: ДП „НК Железопътна Инфраструктура“, ДП ТСВ, ГБС, СУДОП Прага, „Транспроект“ ЕАД, „Югозападно държавно предприятие” ДП – МЗХ.

TAGS

0 Comments